Music Player

vineri, 28 martie 2014

Relaţia trupească este o taină!


Draga mea Caterina,
Din acea primă noapte, în care tu şi Petre vă veţi prezenta la recepţia hotelului ca domnul şi doamna X…, veţi intra într-o relaţie firească pe care noi v-o dorim excelentă la toate capitolele.
Relaţia trupească este o taină. Ceea ce se va întâmpla trupeşte între voi în acea seară şi după aceea, în anii care urmează, constituie un dar nepreţuit al lui Dumnezeu.

Sper ca într-o zi să ajungi să înţelegi că această legătură nu este o simplă relaţie de cuplu; în realitate, intraţi amândoi într-o nouă relaţie cu înţeleptul Creator, care v-a făcut diferiţi unul de celălalt exact din acest motiv. De aceea, încercaţi să înţelegeţi viaţa voastră conjugală, pornind de la premisa că, prin intermediul ei, participaţi sau vă împărtăşiţi din dragostea lui Dumnezeu. Acest lucru este extraordinar, este sfânt, este binecuvântat. Când relaţia voastră trupească va fi adevărată, veţi descoperi un dar dumnezeisc pe care niciodată nu l-aţi bănuit să existe în voi.

Va fi nevoie, foarte probabil, de un oarecare efort din partea voastră ca să puteţi vedea lucrurile astfel.
Întâi de toate, societatea din jurul vostru este departe de a vă ajuta în această problemă; dimpotrivă, aţi putut vedea desconsiderată această relaţie trupească în filme sau în cărţi. Aţi văzut pe prima pagină a ziarelor titluri legate de cele mai urâte forme ale sale. Vi s-a propus prin intermediul reclamelor o imagine deformată cu mult vicleşug – reclame la cosmetice, la macaroane, la răcoritoare, deodorante, maşini, ţigări etc.

Şi deodată, cineva vă cere să ridicaţi taina relaţiei trupeşti deasupra norului poluant care o înconjoară, la înălţimea care i se cuvine. Răspunsul este simplu: este nevoie de timp şi de multă strădanie. Reuşita nu va veni imediat. Şi exact aici multe perechi tinere fac prima lor greşeală: cred că, de la sine, căsătoria îi va duce în al nouălea cer. Ei bine, află pur şi simplu că acest lucru nu se întâmplă. Şi cu cât ştii mai bine aceasta, cu atât eşti mai pregătită să înţelegi că realizarea unei experienţe împlinite în relaţia trupească nu este decât unul din ţelurile către care tinde căsnicia voastră. De multe ori, ritmul progresului la acest capitol este mai lent decât am fi dorit. Uneori progresul este spectaculos, alteori se află într-o fază staţionară, pentru ca după puţin timp să avanseze din nou. Însă indiferent de ritm, progresul în această direcţie cere timp.

Altă cauză, care ne împiedică să ajungem “în ceruri” de prima dată, o constituie eventualele complexe de vinovăţie pe care le aducem fiecare cu noi în căsnicie. Vreo greşală din trecut, pe care o credeam de mult dată uitării… Astfel de fantasme găsesc întotdeauna modalitatea să iasă la suprafaţă de sub pietrele uitării în cele mai neaşteptate momente, surprinzându-ne cu persiflarea: “Şi eu sunt aici!”

Este iarăşi posibil ca obişnuinţe ale fiecăruia din timpul în care era singur, fără obligaţii speciale, să nu vă părăsească acum, când exigenţele sunt altele. În perioada când eraţi logodiţi, obişnuiaţi probabil să vă certaţi din nimic, găsind astfel, fără să vă daţi seama, o ieşire din presiunea prin care treceaţi în perioada aceea. Ştiu multe perechi care au continuat să păstreze această atitudine iritantă între ei şi după ce nu mai exista cauza reală. Să fii atentă la aceste aspecte, şi să nu uiţi că noua situaţie în care te afli se cheamă convieţuire cu un bărbat, că aceasta are nevoie de mult timp până va pătrunde în toate cotloanele conştiinţei tale. La toate acestea vă ajutaţi unul pe celălalt cu delicateţe şi cu înţelegere, cu răbdare şi cu tandreţe. Nu uitaţi că aşa cum vă veţi aşterne, aşa veţi dormi.

Există şi alte motive care fac ca relaţia trupească să nu poată fi ideală de la început. Adeseori se păstrează în subconştient amintiri negative din copilărie, pe care trebuie să le îndepărtaţi luptând. Există uneori informaţii greşite referitoare la această temă, culese de ici de colo, fără ca ele să fie bine înţelese. Desigur, cele mai multe dintre aceste obstacole vor ceda cu timpul, dacă sunteţi sinceri între voi şi vă iubiţi cu inima curată şi caldă.

Ştii şi din preocupările mele că cei care nu reuşesc să depăşească unele din dificultăţile de mai sus au nevoie de ajutorul specialiştilor. Dar acum nu e cazul să-ţi omori mintea cu aceste lucruri. Sunt multe motive care mă determină să mă încred în Petre, şi unul dintre acestea este priceperea lui de a ieşi din situaţii critice, între care poate fi şi tema despre care vorbim acum. Aşa încât dă slavă lui Dumnezeu pentru darul relaţiei trupeşti şi eliberează-te de orice constrângere.

Să revenim de unde am plecat. Întâlnirea trupească este o taină. Este comuniunea în forma ei cea mai înaltă. Pentru tine, ea este comuniunea dintre Petre şi Caterina.
Este contactul cu viaţa însăşi, în forma ei cea mai concretă, dar, mai presus de orice, este comuniunea cu Stăpânul tuturor, care a creat şi trupurile noastre, nu numai pentru perpetuarea speciei.

Comuniunea trupească ne leagă de cele mai lăuntrice pulsaţii ale universului. Ne uneşte cu puterea care pune pământul pe traiectoria lui, cu puterea care face ca seva să urce până în vârful copacilor, care luminează stelele nopţii, care mână apa în râuri, care aduce uneori două suflete atât de aproape încât pot citi sensul vieţii unul în ochii celuilalt. În această fază de început a căsniciei voastre, este ca şi cum aţi asculta cu urechea pulsaţiile creaţiei, într-un fel în care omul singur nu este niciodată în măsură să-l realizeze atât de bine.

În primul capitol al Cărţii Facerii din Vechiul Testament există frumoasa istorie a creaţiei. Este evident că înţeleptul autor al acesteia a vrut în fond să ne informeze că noi oamenii nu suntem nişte simple coincidenţe, că nu am apărut aşa, din întâmplare. Înainte de încheierea acestui prim capitol, inspiratul text ne spune că, Creatorul a adăugat creaţiei cununa făpturilor: “Şi a făcut Dumnezeu pe om, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut pe el, bărbat şi femeie i-a făcut pe ei.”

Dacă reciteşti acest capitol, fii atentă la observaţia superbă care există la început: “Şi a văzut Dumnezeu toate câte a făcut şi, iată, erau bune foarte.”

Mama ta şi cu mine putem să dăm mărturie din propria noastră experienţă, fără nici o ezitare, de adevărul acestui verset. Am vorbit cu multe cupluri care, din toată inima, şi-ar uni vocile lor cu ale noastre pentru a da slavă Domnului, care a binevoit să dea strălucire cu mulţumire tuturor făpturilor.
Între cele mai minunate lucruri lăsate de Dumnezeu este şi întâlnirea trupească dintre bărbat şi femeie, în forma ei desăvârşită. Pentru aceasta ne rugăm la slujba cununiei: “Dă-le lor roadă pântecelui, prunci buni şi bună înţelegere sufletească şi trupească…”, sau “…uneşte-i pe dânşii într-un gând; încununează-i într-un trup…”

Tata

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu